Hup Management & Advies

Hup Management & Advies

Hup management en advies is een bureau met kennis en ervaring op het terrein van sociaal beleid en wijkontwikkeling. Affiniteit met en betrokkenheid bij de organisatie waarvoor wij werken, de actieve betrokkenheid van burgers en leren zijn onze uitgangspunten.
Creatieve oplossingen en originele ideeën zorgen samen met een heldere aanpak dat de organisatie verbetert. Wij werken voor bewoners(-groepen), (lokale) overheden, wooncorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen.

Hup management en advies werkt samen met partners in Kluswijk en Wijksupport.

Hup Management & Advies b.v.
Padakker 31
4824 SV Breda

t: 076 541 8586
m: 06 484 744 81
e: info@hupmanagementenadvies.nl
w: www.hupmanagementenadvies.nl

kvk: 20112001